ΝΕΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
7ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2011
 
     Προκήρυξη
     Τα προβλήματα και οι λύσεις
     Αποτελέσματα
     φωτο
     Συμμετοχές
     Ο περσινός Διαγωνισμός
     Προβλήματα και Λύσεις για εξάσκηση
     Για τους αμύητους ...

                                                           

7ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Τα προβλήματα

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  -  ΓΥΡΟΣ 1ος   χρόνος σκέψης 120'
1 ΛΥΣΗ

Jac Haring, Interpolis TT 1978
 

 

1.Rd-? e4! 1.Re4? c6! 1.Rdxd6? Bc6!

1.Rg4! (5) thr./c6/Bc6/e4/dxc5/d5/g1Q/g1S

2.c6/Se4/cxd6/Rf4/Bxc5/Rf6/Qe2/Qf1#

#2 Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
2 ΛΥΣΗ

Zigurds Pigits, Perventsva Latvijskoj 1950, 3. Pl.

 

1.Qf6! thr. 2.Qxg6+ (1) Bf5 3.Qxf5#
1....
Sd4 2.Sf4+ (1) Sc2+ 3.Sed5#
1.... Sef4 2.Sd5+ (1) Se2+/Kxd5 3.S3f4/Ba2#
1.... Bxf6 2.Sd5+ (0,5) Kf5/Kxd5 3.Sxe5/Ba2#

1…. Qxf6 2.Sb4+ (0,5) Kf4 3.Sd5#

1.... Bxe3+ 2.Rxe3+ (0,5) Kd5 3.Ba2#

1.... Se~ 2.Qxc6+ (0,5) Qd5 3.Qxd5#

 
#3 Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
3 ΛΥΣΗ

Jurij Gordian, Shakmatnaya Poezja 2000, 1. HM

 

1.Rc5! dr. 2.Sxd5+ Kf5 3.Rxf6+ (1) Bxf6,Sxf6 4.Se7#

1…. Qb7 2.Rxf6+ Bxf6 3.Sc4+ (1) Kf5 4.e4#

1…. … 2…. Sxf6 3.Sg4+ (1) Kf5 4.Sh6#

1…. Ra7 2.Sc2+ Kf5 3.e4+ (1) dxe4 4.Sd4#

1…. Bxd6 2.Sc4+ Kf5 3.Rxd5+ (1) Be5 4.Sd6#

#4 Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
4 ΛΥΣΗ

Martin Minski, Original for Rochade Europa 2011

1.f8Q d1Q [i] 2.Qg7+ (1) [ii] Kh2 3.Bf2! (2) [iii] Kh1 [iv] 4.Qg4 (1) [v] Qf1 5.Qh4+ Kg2 6.Qg3+ Kh1 7.Sg4 (1) Qg2 [vi] 8. Qh4+ Qh~ 9. QxQ#

[i] 1.... Rh2+ 2. Kg6 d1Q 3. Sxe4+ +-

[ii] 2.Qg8? Kh2 3. Bf2!? Rxf2! 4. Sg4+ Kg2 5. Se3+ Kh1 6. Sxd1 Rh2+ 7. Kg7 Rg2+ =

[iii] 3. Qh6+? Kg2 4. Qg5+ Kh1!; 3. Sg4+ Kh3!; 3.Bb8+ Kh1 4. Qh6+ Kg1 =

[iv] 3.... Rxf2 4. Sg4+ Kg2 5. Se3+ Kh1 6. Sxd1 Rh2+ 7. Kg8 Rg2 8. Sf2+! Kh2 9. Sg4+ +-

[v] 4. Sg4? Qc1 5. Qe5 Rxf2! =

[vi] 7.... Rxf2 8. Sxf2 Qxf2 9. Qxf2 +-

+ Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
5 ΛΥΣΗ

Marcel Tribowski, StrateGems 2000, 2.HM


 

I) 1.f5 Bg4 2.Ke4+ Kg1 3.f4 Kf2 4.Qd4+ Ke2 5. Re5 Bh5 6. Bf5 Bf3# (2,5)

II) 1. Rg5 Bc6 2.Be6 Be8 3.Kf5+ Kh3 4.f6 Kh4 5. Rg4 Kh5 6. Tf4 Bg6# (2,5)


 

 

h#6  (2 λύσεις) Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
6 ΛΥΣΗ

Eugene Formichev, Original for V.Chepizhny-75JT (Orbit)

1.R1d3!

1.... dr. 2.Sxa3+ Qxa3 3.Qb4+ (1) Qxb4#

1.... S~ 2.R3d4+ exd4 3.Rc5+ (1) Rxc5#

1.... Sb5 2.Sxe5+ Rxe5 3.R5d4+ (1) Sxd4#

1.... Sxd5 2.Se3+ Sxe3 3.R3d4+ (1) exd4#

1.... Qxc2 2.Sd2+ Qxd2+ 3.Qb4+ (1) Qxb4#

s#3 Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  -  ΓΥΡΟΣ 2ος   χρόνος σκέψης 120'
7 ΛΥΣΗ

William A. Whyatt, British Chess Fed., 119.TT 1968-69, 2.Pr.


 

1.Sb6! (5) thr./Qxd3/Bxd3/dxc5/Rxc5/Sxc5/Kxd3

2.Qxc3/Rgc7/Rgg5/Rd7/Rg4/Rg3/Rd5#


 

 

#2 Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
8 ΛΥΣΗ

Jesper Jespersen, Wurzburg Ty 1895, HM

1.Kg1! thr. 2.Qh6 (1) thr./Rd6/Se6 3.Sb6/Qxd6,Se7/Qh1#

1…. Se6 2.Qd6+ (1) Rxd6 3.Se7#

1.… S~ 2.Qc5+ (1) Ke6 3.Q(x)f5#

1…. c3 2.Qxb3+ (1) Kc6 3.Qc4#

1.… g3 2.Qf6 (0,5) Se6 3.Qf3#

1…. h5 2.Qg6 (0,5) ~ 3.Qe4,Be4,Sb6#

#3  
9 ΛΥΣΗ

Andrzej Lewandowski, Leopold Szwedowski, WCCT 1984-88, 10.Pl.
 

1.Rf7? Rf6! 1. Bf7? Sf6!

1.Sg3! Qxg3 2.Rf7 Rf6 3.Rhxf6 Bxf7 4.Rf1 (1,5)

1…. … 2…. … 3…. B,Sxb6 4.Rxe6+ (1)

1…. hxg3 2.Bf7 Sf6 3.Bxf6 Rxf7 4.Bxe5+ (1,5)

1…. … 2…. … 3…. Qh4 4.Bxh4 (1)

 

#5 Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
10 ΛΥΣΗ

Alexander Kazantsew, Shakmaty v SSSR 1949

1.d6! Sb5! [i] 2. dxe7 [ii] (1) Ke5 3. e8S! Bh8 4. Kg8 (1) Kxe6 5. Kxh8 Kf7

6. h7! (1) a3 7. Sd6+ Kf8! 8. Sxb5 a2 9. Sd4! [iii] (1) a1R! 10. Se6+ Kf7

11. Sd8+ Kg6 12. Kg8 Ra8 13. h8S+! Kf6 14. Shf7 (1) =

[i] 1…. Sc4 (?) … 8. Sxc4 a2 9. Se5 a1R 10. Sd7+ Kf7 11. Se5+ Kf6 12. Sd7+ =

points for variation [i] max. 3 points

[ii] 2. d7? Sd6+ 3. Kg8 Sb7 -+

[iii] 9. Sc3? a1R! 10. Sb5 Kf7 11. Sc7 Ra7 12. Se8 Rd7 13. Sd6+ Kg6 -+

= Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
11 ΛΥΣΗ

Christopher Jones, Brian Stephenson, Original for ISC 2011


 

I) 1.Bxh5 dxe6 2.Sxe6 Bxc6 3.Bf4 Be4# (2,5)

II) 1.Sxd7 hxg5 2.Bxg5 Rh4 3.Qe4+ fxe4# (2,5)


 

 

h#3  (2 λύσεις) Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
12 ΛΥΣΗ

Frantisek Josef Prokop, Wolfgang Pauly MT 1938-39, 4. Pr.


 

1.Rd4!

1.... Ke3 2.Sc2+ Kf3 3.Be1 f4 4.Rg3+ fxg3 5.Rxe4 (2,5) g2#

1.... f4 2.Bxe2+ Ke3 3.Qc1+ Sd2+ 4.Ke1 f3 5.Bd1 (2,5) f2#

 

s#5 Για εμφάνιση μαρκάρετε την επιφάνεια
 

Αποτελέσματα

ISC 2011 Result Greece-Patras                                    

 

Name Country Date of birth m/f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot. Time Rd1 Time Rd2 Time Place
Spyropoulos Georgios GRE   m 0 3,5 0 1 - - 5 - - 2 - - 11,5 120 32 152 159
Betsos Titos GRE   m 5 1,5 - - - - 5 0 - - - - 11,5 117 120 237 160
Spiliadis Athanasios GRE 1993 m 0 - - 0 - - 5 0 - 1 - - 6 120 120 240 191/10
Mavromati Angeliki GRE   f 0 0 - - - - 5 - - - 0 0 5 105 90 195 197/3
Leftheriotis Emilios GRE 1998 m 0 - - 0 - - 5 - - 0 0 0 5 112 110 222 199/11
Kotrotsos Nikodimos GRE 1997 m 0 - - - - - 5 0 - 0 - - 5 116 110 226 199/11
Athanasopoulos Kyriakos GRE 1998 m 0 - - 0 - 0 5 0 - 0 - - 5 120 112 232 201/13
Stamatopoulos Georgios GRE 2000 m 0 - - - - - 5 - - - - - 5 120 113 233 202/14
Iliopoulos Alexios GRE   m 0 - - 0 0 - - - - - - - 0 35 - 35 9
 

Οι συμμετοχές της Πάτρας

  1. Σπυρόπουλος Γιώργος
  2. Σπηλιάδης Θανάσης
  3. Μαυρομάτη 'Αντζελα
  4. Μπέτσος Τίτος
  5. Ηλιόπουλος Αλέξης
  6. Λευθεριώτης Αιμίλιος
  7. Κοτρότσος Νικόδημος
  8. Αθανασόπουλος Κυριάκος
  9. Σταματόπουλος Γιώργος
 

Προβλήματα και Λύσεις για εξάσκηση

J. Sledziewski
1st Place Warsaw v Silesia 1959

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΜΑΤ ΣΕ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΗ

      1. Αη1 (κλειδί), απειλεί  2. Ββ7+ Αχβ7 #
  Αν 1. ... Ιχδ5  2. Πχδ6+ Ιβ6 #
  Αν 1. ... Ιγ6  2. Βα5+ Ιχα5 #
  Αν 1. ... Πζ3  2. Βδ3+ Πχδ3 #
  Αν 1. ... Πη2  2. Βα2+ Πχα2 #
  Αν 1. ... Ιγ8  2. Πβ6+ Ιχβ6 #
Βαθμολογείται με 1 πόντο το κλειδί με την απειλή και με 0,80 η κάθε βαριάντα
   

M. Myllyniemi
Satakunnan Kansa 1968

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΑΤ ΣΕ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ - 4 Λύσεις

ΛΥΣΗ

  Α.  1. Ρδ5 Βε7  2. Βγ4 Αε4 #
  Β.  1. Αγ3 Βδ6  2. Ββ3 Αδ3 #
  Γ.  1. Αβ2 Βγ5+  2. Ρβ3 Αγ2 #
  Δ.  1. Βη2+ Ρθ4  2. Βδ5 Αδ3 #

   Βαθμολογείται με 1,25 πόντο η κάθε μία λύση

   

F. Simkhovich
Shakhmaty v SSSR 1940

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ

ΛΥΣΗ

   1. β7 Ιχβ7  2. Αγ6 Ιδ6 (I) 3. Αχδ5 Ιζ5+  4. Ρθ5 (4. Ρη4; Ιε3+) Αε2+
   5. Ρη6 Ιε7+   6. Ρζ7 Ιχδ5  7. η6 Αθ5  8. Ρζ8! (II) Ιζ6 (8. ... Αχη6 Πατ)
   9. η7+ Ρθ7  10. η8Β  (III) Ιχη8 Πατ
 
  Η βαθμολογία μπορεί να είναι:  (I) = 1,5, (II) = 2, (III) = 1,5
   

V. Pachman
1st Prize Dobrusky Memorial Tourney 1954

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΤ ΣΕ 4 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΗ

    1. Ιζ3 (κλεδί), απειλεί 2. Ιδ2+ Αχδ2  3. ζ3+ Ρε3  4. Βχδ2 #
Αν 1. ... Ιγ4  2. Πε2+ Ιχε2  3. Βδ3+!! Ρχδ3  4. Αζ5 #
Αν 1. ... Ιβ1  2. Πβ4+ Αχβ4  3. Βχβ4 Ρδ3  4. Ιε1 # ή 3. ... Ρδ5  4. Βδ4 #
Αν 1. ... Ιγ2  2. Πχγ2 απειλώντας 3. Πχγ3

   Βαθμολογούνται η απειλή και η κάθε βαριάντα περίπου με 1,25 πόντο η κάθε μία

   

H. Maruta, Oey Gien Tiong and Touw Hian Bwee
1st Prize B. C. F. Tourney No.133
1972-73

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΤ ΣΕ 3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΗ

    1. Βθ1 (κλειδί), απειλεί 2. Βθ3+ Ιη4  3. Βχη4 #
Αν 1. ... Πχη3  2. Πζ4+ εχζ4  3. ε4 #
Αν 1. ... Ιγ4  2. Ιδ4+ εχδ4  3. Βχζ3 # ή 2. ... Ρε4  3. Ββ1 #
Αν 1. ... Πη7  2. ε4+ Αχε4  3. Ιδ4 #
Αν 1. ... Ιη4  2. Βχζ3+ Αχζ3  3. Πζ4 #

   Βαθμολογούνται η απειλή και η κάθε βαριάντα περίπου με 1 πόντο η κάθε μία

   

A.Slesarenko
The Problemist 2002

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΤ ΣΕ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΛΥΣΗ

    1. Βθ7 (κλειδί), απειλεί 2. Βε4 #
Αν 1. ... Ργ4 2. Ιβ6 #
Αν 1. ... Ρε6 2. Βζ5 #
Αν 1. ...  η6  2. Βζ7 #
Αν 1. ...  ζ5  2. Βη8 #

         Η κίνηση 1. Βθ7 βαθμολογείται με 5 πόντους

   
 

Για τους αμύητους ...

    Κατ' αρχάς να πούμε ότι στην κύρια κατηγορία, όσοι λύσουν κάποια προβλήματα, θα αποκτήσουν ΕΛΟ. Υπάρχει ειδικό ΕΛΟ για λύτες. Χρήσιμη σελίδα: PCCC
    Οι λύτες καλούνται να λύσουν 6 προβλήματα κάθε φορά σε 120 λεπτά. Ένα 2άρι, ένα 3άρι, ένα πολυκίνητο (4άρι, 5άρι κ.ο.κ ), μια σπουδή, ένα βοηθητικό και ένα αντίστροφο
    Στο 2άρι γράφουμε την πρώτη κίνηση του λευκού. Είναι σωστή; Παίρνουμε 5 βαθμούς. Είναι λάθος; Δεν βαθμολογούμαστε
    Στο 3άρι και στο πολυκίνητο για να πάρουμε 5 βαθμούς γράφουμε εκτός της πρώτης κίνησης του λευκού μαζί με την απειλή και τις βαριάντες του μαύρου που αμύνονται στην απειλή. Για ό,τι μας "ξεφύγει" μειώνεται η βαθμολογία των 5 βαθμών
    Στη σπουδή γράφουμε μέχρι εκεί που είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι ο λευκός κερδίζει, αν δεν οδηγεί σε ματ. Αν πρόκειται για ισοπαλία, γράφουμε αναλόγως μέχρι το πατ, την τριπλή επανάληψη κλπ. Δεν ασχολούμαστε με προφανείς κακές άμυνες του μαύρου
    Στο βοηθητικό - προσοχή: παίζει ο μαύρος πρώτος - γράφουμε μέχρι και το ματ
    Στο αντίστροφο δουλεύουμε όπως στα 3άρια και πολυκίνητα
    Ο λύτης τοποθετεί το πρόβλημα στη σκακιέρα του και έχει το δικαίωμα να μετακινεί τα κομμάτια. Εξυπακούεται ότι η τοποθέτηση, μετακίνηση και διάλυση των κομματιών πρέπει να γίνεται αθόρυβα
    Νικητής αναδεικνύεται αυτός που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη αθροιστικά βαθμολογία, άριστα το 60 (5χ12). Σε ισοβαθμία (σπάνιο) μετράει ο ταχύτερος χρόνος
    Όλα τα κομμάτια στα προβλήματα παίζουν το ρόλο τους. Ή συμμετέχουν στη λύση ή εμποδίζουν άλλη λύση
    Στα 2άρια, 3άρια, πολυκίνητα, αντίστροφα δεν ξεκινάει ο λευκός με σαχ, ούτε με κόψιμο κομματιού - σπανίως κόβεται πιόνι. Όχι γιατί απαγορεύεται, αλλά επειδή "χάνει" το πρόβλημα σε ποιότητα, μη ξεχνάμε ότι οι συνθέτες είναι καλλιτέχνες και μάλιστα ερασιτέχνες
    Συμβουλή: ασχοληθείτε με τα προβλήματα που είστε δυνατοί ή θεωρείτε εύκολα. Ο χρόνος των 2 ωρών για 6 προβλήματα φεύγει αστραπιαία. Αν κοιτάξετε λίγο απ' όλα, στο τέλος δεν θα λύσετε κανένα. Εννοείται ότι τα 2άρια δεν πρέπει να σας "γλυτώσουν"
    Διάλειμμα: Δωρεάν σάντουιτς για την μεσημεριανή πείνα προβλέπεται για το ημίωρο διάλειμμα κατά την μία
    Συνιστώμενη ιστοσελίδα: Kallitexniko-skaki
     
 
ΔΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
΄