ΝΕΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
6ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010

6ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  -  Πάτρα 24 Ιανουαρίου 2010

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

     

     

     

     

     

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

6. INTERNATIONAL SOLVING CONTEST

24 JANUARY 2010

CATEGORY 1  -   ROUND 1  -  PROBLEMS     Time 2 hours

     1                                                                                            2                                                                                              3  

Your Generated Chess Board         Your Generated Chess Board         Your Generated Chess Board

 Mate in 2 moves    (9+10)                                                    Mate in 3 moves         (10+9)                                           Mate in 6 moves         (7+10)

        4                                                                                            5                                                                                             6    

Your Generated Chess Board         Your Generated Chess Board         Your Generated Chess Board

White to move and win (4+5) Helpmate in 4 moves   (6+11 Selfmate in 4 moves  (15+9)
  2 solutions  

CATEGORY 1  -   ROUND 2  -  PROBLEMS     Time 2 hours

                                         7                                                                                            8                                                                                            9                                      

 Your Generated Chess Board         Your Generated Chess Board          Your Generated Chess Board

       Mate in 2 moves     (10+9)                                                Mate in 3 moves       (8+11)                                             Mate in 4 moves          (7+14)

    10                                                                                           11                                                                                         12

Your Generated Chess Board         Your Generated Chess Board         Your Generated Chess Board

               White to move and win  (3+5)                                          Helpmate in 5 moves    (5+12)                                             Selfmate in 3 moves     (14+11)               

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

   (1)    V. Kopaev, Magyar Sakkelet 1980

   1. Rc1! (5)     thr./Rxc1,Rd5/Rd3/Rh4/Qh6/Sc3,Sc5   2. Bf4/Q(x)d5/Qxd3/Qxd1/Qb8/Qb6 #

   (2)    G. Backsi, Magyar Skkszovetzeg 1959

   1. Qg2!  thr.           2. Qxd5+    (1,25)    Sxd5          3. Sc5 #

   1. ...         Re4         2. Qg5+  (1,25)    thr./S ̰  ̰  /Sd7    3. Qxf6/Sc5/Qe7 #

   1. ...         Rd7       2. Qg7 (1,25)     thr./S ̰  ̰  /Se4      3. Qxf6/Sc5/Qe5 #

   1. …        Se4         2. Qxe4+ (1,25)   Rxe4,dxe4   3. Sc5 #

   (3)    U. Degener, Championnat de RDA 1987-88

   1. Bd4!    thr. 2. Bxf2 #

   1. …  Ra2   2. Be5   thr.3. Bg3 #

                        2. … dxe5  3. f6  thr.  4. Sf3+  Kxh3  5. Bd7 #

                                            3. ...  Sf7   4. Bxf7 ̰  ̰         5. Sf3+ (*)    Kxh3  6. Be6 #

                                            3. ...  Sg6  4. Bxg6 ̰  ̰       5. Sf3+ (**)   Kxh3  6. Bf5 #

      * = 4 pts          ** = 5 pts

   (4)    J.H. Marwitz Nederland 1984

   1. Sc3   Kf4   2. Sd5+  Ke4   3. Sf6+  Kf4   4. Sh5+ (1)  Kg4

   5. Sf6+    Kf4    6. Sd5+   Ke4   7. Sc3+   Kf4   8. Se2+! (2)   Kg4

   9. Rxc8! (1)   Bf5   10. Ke7  Bxc8  11. Kd8  Bf5/Ba6  12. Sd4! (1) +

   (5)    Chr. Jones, US Problem Bulletin 1990

   1)  1. Qa7   Rb2    2. Kxf5  Rxb7   3. Kf6   Rb3   4. Qe7  Rf3 # (2,5)

   2)  1. Qb2   Re2    2. Kxh5   Rxe5   3.Kxh6   Re3  4. Qg7  Rh3 # (2,5)

   (6)    W. Tura, Magyar Sakkelet 1985

   1. Re8!           Zugzwang 

   1. …       exf6  2. Qxd5+  Kxd5  3. Sc3+  Kc6  4. Sd4+ (2,5)   Sxd4 #

   1. …       d4   2. Bb7+   Kxb7  3. Sc5+  Kc6   4. Sxd4+ (2,5)   Sxd4 #

   (7)    J.C. Morra, The Field 1961

   1. Qg6! (5)  thr./Bxf6/dxe5/Kxe5/R ̰  ̰    2. Qe8/Qxf6/Rb6/Re3/R(x)e7 #

   (8)    Dr. E. Palkoska, Tepl. Chemn. Anzeiger 1922

   1. Sh3!           Zugzwang

   1. ...        d2       2. Qxd2 (1)           thr./cxd2/Kf6       3. Qxc3/Bb2/Qg5 #

   1. …       e3       2. Bxe3 (1)            thr.                       3. Qg5/Qd4/Bf4/Bd4 #

   1. …       h4       2. Sf2 (1)               thr.                       3. Sg4/Sxd3 #

   1. …       c6        2. Qxb8 (0,5)       Kf6/Kd4               3. Bg5/Qd6 #

   1. …       Ba7     2. Qxc7 (0,5)        Kf6/Kd4              3. Bg5/Qd6 #

   1. …       Bf7       2. Bh7 (0,5)         thr./gxh6             3. Bxg7/Qh8 #

   1. …       Bh7      2. Bh7 (0,5)        thr./gxh6              3. Bxg7/Qh8 #

   (9)    P. Polak, Prabda 1977

   1. Qf8!    thr.           2. Bxg5+  Kxg5      3. Qh6+   (1)       Kxf5      4. e4 #

   1. …       Qxc2+     2. Sd6+     Ke3       3. Bxg5+  (1)       Kd4      4. Sxb5 #

                                   2. ....          Qg5       3. Qxf5+   (1)       Ke3      4. Qe4 (Qxe5) #

   1. …       Sxf3         2. Sh6+     Ke4       3. Qxf3+  (0,5)    Kd4       4. Sf5 #

                                                      Ke3       3. Qxf3+  (0,5)    Kd4      4. Sf5 #

   1. …       Rxe7       2. Sxe7+    Ke3       3. Sd5+   (1)       Kd4      4. e3 #

   (10)    T.B.  Gorgiew, Shakmatny Listok 1929

   1. Bb5+ Kd8 2. Rd6+ (1) Ke7 3. Rd7+ Kf8! 4. Kf6 (1) Kg8! 5. Bc4+ Kh8!

   6. Rd8+ (1) Kh7 7. Bg8+ Kh6! 8.Bb3! (2) Bd4+ 9. Rxd4 Bxb3 10. Rh4 #                                                         

   (11)    V. Bunka & V. Kichigin, Mayar Sakkelet 1980

   I)       1. Kxa3   Bf7     2. h2+   Rxh2    3. b1S   Rxa2 #                      

   II)      1. Rd4   Bf3     2. Rxc3   Rxh3    3. R3c4   Bd1 #

   III)     1. Kc4   Bf7+    2. Kc5   Rh4+    3. Rd4   cxd4 #

   1  solution = (1,5)  /  2  solution = (3,5)  /  3  solution = (5)

   (12)    C. Gamnitzer, Thema Danikum 1994

   1. Bc1!   thr.       2. Sd2      ̰  ̰        3. Sxh3+   Sxh3 #

   1. …       Bc5      2. b5      thr.+    3. Sd2        thr.     4. Sxh3+   Sxh3 #

                               2. ...        Bb4     3. axb4      thr.     4. Sd2      thr.    5. Sxh3+ (1,25)   Sxh3 #

                               2. ...        Ba7     3. bxa6      thr.     4. Sd2      thr.    5. Sxh3+ (1,25)   Sxh3 #

                                                           3. …       Rb2      4. Sxb2     thr.    5. Bxe3+ (1,25)   Bxe3 #

                                                                                        4. …          d2     5. Sd3+ (1,25)   Rxd3 #

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ISC 2010 Result Greece                                        

 

Category Name Country date of  birth m/f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT Time
Rd 1
Time
Rd 2
TIME PLACE CITY
     1 Kostas Prentos Greece   m 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 - 50 120 120 240 1 Athens
     1 Panagiotis Konidaris Greece   m 5 0 - 5 5 0 5 0 0 5 3,5 - 28,5 120 120 240 2 Athens
     1 Filippos Terzis Greece 01/051995 m 5 5 0 1 - - 0 - - 3 - - 14 120 112 232 3 Patras
     1 Athanasios Spiliadis Greece 26/07/1993 m 0 0 0 5 - 0 5 - 0 2 - - 12 120 120 240 4 Patras
     1 Apost. Stamatopoulos Greece 24/11/1998 m 5 0 - 0 - - 5 0 - - - - 10 120 115 235 5 Patras
     1 Konstantinos Sboukis Greece 28/05/1994 m 5 - 0 0 - - 0 0 - - 1,5 - 6,5 120 120 240 6 Patras
     1 Geor. Stamatopoulos Greece 28/11/2000 m 0 - - - - - 5 - - - - - 5 120 114 234 7 Patras
     1 Emilios Leftheriotis Greece 25/041998 m - 0 - - 0 - 5 0 - - 0 - 5 120 116 236 8 Patras
     1 Nikodimos Kotrotsos Greece 22/05/1997 m 0 - - - - - 5 - 0 0 0 - 5 120 118 238 9 Patras
     1 George Finokaliotis Greece   m 5 - - - - - 0 0 - 0 - - 5 120 120 240 10-12 Patras
     1 Emmanuel Manolas Greece   m 0 0 - 0 - - 5 0 - 0 - - 5 120 120 240 10-12 Athens
     1 Klelia Lycothanasi Greece 10/01/1998 f 0 0 - - - - 5 0 - - - - 5 120 120 240 10-12 Patras
     1 Dimitris Pefanis Greece 17/05/1999 m 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 120 120 240 13-15 Patras
     1 Nefeli Terzi Greece 06/12/1998 f 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 240 13-15 Patras
     1 Dennis Zapantes Greece 12/01/1999 m - - - - - - 0 0 0 - - - 0 120 120 240 13-15 Patras
                                           
                                           
Controllers Harry Fougiaxis (Athens)                                          
Anastasios Alexandrou (Patras)                                          
                                           
 
ΔΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
΄